GROEP HOP LELYSTAD

De politieke groepering Groep Hop wil in 2018 weer meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad met steeds grotere netwerken.

 

 

 

Kandidaten Groep Hop Lelystad verkiezingen gemeenteraad 2014

Dhr. Geert Weber

Mw. Joannne Weber

In memoriam: Jan Brinkman

Vincent Theisen

 

 

Belangrijkste programmaonderdelen Groep Hop Lelystad 2014

Het bestrijden van improductieve bureaucratie. Ambtenaren dienen niet te denken in systemen of onmogelijkheden maar dienen alleen maar te kijken hoe zij burgers van dienst kunnen zijn met oplossingen op maat en met persoonlijke service.

Creatieve oplossingen doorvoeren in winkelstraten om de leegstand aan te pakken en winkelen voor publiek gezellig te maken.

Sneller woonruimte voor jongeren in Lelystad

Geen lokale en provinciale belastingen maar een centrale inning van alle belastingen door de belastingdienst. Voordelen voor de burgers. Minder ambtenaren, minder regels, minder bureaucratie dus minder kosten aan het ambtenarenapparaat. Minder betalingsverkeer en minder hieraan verbonden administratieve rompslomp voor (de minima) burgers. Meer koopkracht voor burgers dus goed voor de economie en vervolgens hogere opbrengsten bij de omzetbelastingen. 

Jeugdzorg: Het bestrijden van fraude n.a.v. kinderbeschermingmaatregelen na verzonnen verhalen." Regie jeugdzorg meteen ontnemen!

Openingstijden publieksbalie gemeente. Burgerbalie gemeentehuis open van 08.00-17.00 uur. Burgers zijn geen klanten. Klantencontactcentra moeten dicht want burgers zijn geen klanten. Hiermee wordt geld bespaard. Ambtenaren kunnen gewoon hun werk doen en als een burger komt kan die gelijk geholpen worden.

Gratis ID-kaart conform uitspraak Hoge Raad

Gratis parkeren in Lelystad.

Gratis internet in Lelystad.

Het bewerkstelligen van verdere uitbreiding vliegveld Lelystad hetgeen goed is voor de werkgelegenheid in de regio.

Onderwijs en veiligheid:
Schoolzwemmen terug in basisonderwijs
Behalen theorie bromfietscertificaat in het voortgezet onderwijs

Horecabeleid, alcohol en openbare orde. Groep Hop is tegen een toegangsverbod voor burgers onder de 18 jaar aan de horeca. Wij zijn tegen het inzetten van gemeentelijke HANDHAVERS met een kilometervergoeding van 41 cent de kilometer om dit te gaan controleren. We willen immers minder gemeenteambtenaren. De horecabedrijven/ondernemers moeten dit zelf ieder voor zich gaan regelen. Als horecabedrijven geen alcohol mogen verkopen aan burgers onder de 18 jaar dan moeten ze dat niet doen. Thuis zijn je ouders de baas. Wat er thuis gebeurt heeft de overheid niets mee te maken. Je ouders moeten je goed voorlichten. Als je dronken op school komt komt de jeugdzorg vanzelf aan de deur. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is bevoegd horecagelegenheden te controleren. Kampen voorbeeld. Als je als moeder met een klein kind boodschappen doet in een supermarkt en je krijgt geen bierblikje mee al je boodschappen op de band laten staan en gewoon weglopen en ergens anders boodschappen gaan doen. Bron toevoeging programma onderdeel "horecabeleid". Antwoorden Jan Hop tijdens speeddaten met Ermelose jongerenraad 13 januari 2014, vervolgens overgenomen tijdens lijsttrekkeroverleg m.b.t. verkiezingen gemeenteraad 19 maart 2014. Toelichting en onderbouwing
 

Invoering "Kwaliteitshandvest met servicenormen over de dienstverlening van de gemeente Lelystad". Toelichting:Toelichting en onderbouwing
Afschaffing bezwaarschriftencommissie Lelystad. Besluiten op bezwaarschriften altijd binnen zes weken!

Groep Hop Lelystad wil een door burgers gekozen burgemeester te kiezen uit de bevolking van Lelystad.

 

 

top
Stem wijzer! Stem Groep Hop
Lelystad 2018
Lelystad 2014
Activiteiten